AVSUBTHAI
[DASD-539] Miyuki Arisaka -โฮมสเตย์เทมิดด้าม