AVSUBTHAI
[DVAJ-610] Maika Hiizumi - Honor Student J Chan